Upravljanje projektov in portfelja

CA PPM

Programi in projekti so že več let v središču pozornosti tistih organizacij, ki si prizadevajo obvladovati strateške spremembe. Organizacije se vedno bolj zavedajo, da je uvedba sprememb le polovica dobljene bitke. Enako pomembno je tudi ugotoviti ali so pobude za spremembe »prave« in ali je potencialni donos naložb na koncu tudi dosežen. Podjetja zato vpeljujejo orodja PPM za učinkovito upravljanje strateških investicij. CA PPM je rešitev, ki jo ponuja CA Technologies in je že 10 let v svetovnem vrhu na lestvicah analitikov, z več kot 1000 uspešnih implementacij po celem svetu in v različnih panogah. CA PPM daje nadzor in preglednost, potrebno za poenotenje procesov poslovanja, izboljšanje odločanja in posledično okrepi sposobnosti izvrševanje upravljavskih obveznosti. Preberi več.

PPM orodje avtomatizira vodenje projektov in portfelja skozi najboljšo prakso (PMBOK, Prince2), ki jo uporabljajo vse svetovne korporacije. PPM je ta trenutek najboljše kar lahko IT rešitev ponudi korporativnemu vodenju - to je preglednost in učinkovitost izvajanja strategije (ne glede na branžo ali industrijo)

Ključne funkcionalnosti vključujejo Strategic Planning, Demand & Idea Management, Portfolio Management, Resource Management, Financial Management, Project execution.
Opis funkcionalnosti