Service Desk

Service Desk

CA Service Desk Manager (CA SDM) je centralna komponenta ponujene rešitve za upravljanje informacijskih storitev in rešitev. Je široko uporaben in univerzalen sistem, namenjen za zagotavljanje kakovosti podpornih storitev IT oddelkov končnim uporabnikom (upravljanje z zahtevki, incidenti, problemi in bazo znanja ob poenostavljeni podpori upravljanju sprememb in konfiguracij).
CA SDM omogoča IT oddelkom prevzeti nadzor nad izvajanjem sprememb in standardizacijo IT procesov, skladno z najboljšimi poslovnimi praksami (npr. ITIL). Orodje je namenjeno konsolidaciji obstoječih in nepovezanih podpornih centrov ponudnikov storitev ter zagotavlja podporo različnim tipom uporabnikov (multitenant). Ponudnikom informacijskih storitev in rešitev omogoča doseči skupni cilj, ki je znižanje stroškov in kompleksnosti upravljanja multiplih SW instanc. Sposobnost podpore različnih uporabnikov/organizacij/lokacij imenujemo Multitenant, saj omogoča delitev ene same implemetacije CA SDM med več popolnoma ločenih uporabnikov. Preko multitenant arhitekture uporabniki upravljajo le svojo lastno navidezno instanco. Podatki in upravljanje posameznih lastnika navideznih konfiguracij so dostopne le lastniku (najemniku storitve), saj CA SDM zagotavlja natančno kontrolo izvajanja uporabniško določenih politik glede dostopa posameznih uporabnikov do uporabniških podatkov, konfiguracij, procesov, kontaktov in vsebine posameznih tenant skupin.
CA IT Process Automation Manager je del CA SDM orodja. Je robustno orodje najvišjega nivoja, namenjeno avtomatizaciji ponovljivih in kompleksnih procesov, kar pomembno izboljša poslovno učinkovitorst posameznih oddelkov poslovnega sistema ter integrira in optimizira IT aktivnosti preko fizičnih, navideznih ali oblačnih (cloud) okolij.
IT Service Desk Management
IT Service Management