ResolutionMD

ResolutionMD

ResolutionMD® platforma omogoča izvajalcem zdravstvenih storitev varen, časovno in prostorsko neodvisen dostop do digitaliziranih diagnostičnih poročil, slik in podatkov o pacientih iz različnih elektronskih virov s pomočjo uporabe mobilnih naprav (prenosni računalniki, tablice, pametni telefoni). Platforma omogoča uporabniku prijazno in učinkovito strokovno oddaljeno sodelovanje z drugimi pooblaščenimi zdravstvenimi delavci pri sprejemanju diagnostičnih in terapevtskih  ukrepov. 

ResolutionMD je najboljša izbira za varen in prijazen dostop do digitalizirane medicinske dokumentacije o pacientu za vse,  s strani pacienta pooblaščene zdravstvene delavce, ne glede na njihovo trenutno lokacijo. ResolutionMD je dobra izbira tako za večje kot manjše zdravstvene organizacije.

ResulutionMD je večkrat certificirana medicinska mobilna diagnostična programska oprema, povezljiva s standardnimi podatkovnimi bazami PACS sistemov, tako na lokalni, regionalni kot tudi nacionalni ravni.

ResolutionMD pregledovalnik digitaliziranih diagnostičnih gradiv o pacientu se od drugih loči predvsem po tem, da na odjemalčevi strani prikazuje le strežniško interpretirana diagnostična gradiva. Po zaključku obravnave posebej občutljivi podatki o pacientu ne ostanejo ne v trajnem, ne začasnem spominu strežnika in odjemalčeve naprave. Podatki o pacienti ostajajo nespremenjeni v namenskih lokalnih ali centralnih PACS pomnilniških napravah.

ResolutionMD ne generira potrebe po dodatnih pomnilniških kapacitetah, ne posega v izvirnost podatkov ter skrbi za nadzorovani dostop do digitaliziranih pacientovih podatkov skladno s dodeljenimi uporabniškimi pravicami izvajalcev zdravstvenih storitev.

Priloge:
Product overview
Security overview
Technical overview