Healthstore

HealthStore

Podjetje BridgeHead Software  že od leta 1994 zagotavlja učinkovito upravljanje in varovanje podatkov za svoje stranke. Je vodilno podjetje na področju celovitega upravljanja in varovanja zdravstvenih in drugih podatkov o pacientih. S svojimi rešitvami je prisotno že v več kot 1.700 zdravstvenih organizacijah (bolnice, zdravstveni domovi) po svetu.

Podjetje BridgeHead Software  je zelo zgodaj prepoznalo izredno dragocenost zdravstvenih podatkov o pacientih, zato dobro razume izzive v zvezi z celovitim varovanjem in upravljanjem podatkov ter se s svojimi rešitvami trudi za ohranjanje njihove istovetnosti in zaščite pred izgubo. 

Orodje HealthStore podjetja Bridgehead predstavlja enovito programsko rešitev za zaščito istovetnosti, trajne hrambe in nadzorovanega dostopa do VSEH digitaliziranih medicinskih podatkov o pacientih, ki jih potrebujejo s strani pacienta pooblaščeni izvajalci zdravstvenih storitev v trenutku zdravstvene obravnave slednjih. 

HealthStore je: 

  • namenski zdravstveni arhivski sistem za vse vrste digitaliziranih medicinskih in drugih podatkov o pacientih,
  • neodvisen od proizvajalcev sistemskih platform, zato se ponaša s kratico VNA - Vendor Neutral Archive,
  • omogoča hrambo, upravljanje, varen in upravljani dostop do medicinskih in drugih podatkov o pacientih formata DICOM, HL7 & XDS,
  • omogoča povezljivost z vsemi obstoječimi medicinskimi informacijskimi sistemi (MIS),
  • v primeru izpada primarnih medicinskih sistemov lahko nastopa tudi v vlogi nadomestnega MIS,
  • v primeru nadgradnje ali zamenjave obstoječega, zastarelega MIS, omogoča enostaven in za uporabnike neboleč prehod na novi MIS, saj omogoča konverzijo starih podatkov v aktualne formate zapisa v VNA, potem pa povezavo VNA z novimi MIS,
  • namenjen celovitemu upravljanju aktualnih in arhivskih medicinskih podatkov o pacientih,
  • povezljiv z BridgeHead HDM platformo za kompletno varovanje podatkov in upravljanje podatkovnih podsistemov. Priloge:
Bradford NHS case study
Healthcare data management
City hospitals Sunderland NHS foundation trust
Data migration datasheet
Healthcare disaster recovery
The london clinic
Understanding the vendor neutral archive
VNA does not equal image availability